Főoldal. Kölcsönzés. Autópark. Kapcsolat.
Angol nyelv. Magyar nyelv.
Aktuális akciónk.
 
Autókölcsönzés már 4000 Ft/nap plusz ÁFA-tól. Kedvező ár, magas minőség.
 
Ha öt napnál hosszabb időre veszi igénybe szolgáltatásainkat, ingyenes autópálya használatot biztosítunk Magyarország területére.
 
Ügyfeleinknek hosszabb távra (több alkalom), kedvező tartós bérleti konstrukciókat biztosítunk.
Reptéri járatok.
 
Ferihegyi transzfer járatok a városban a legkedvezőbb áron. Személyautóval maximum három főig már 15.000 Ft plusz Áfa, Kisbusszal hat főig 20.000 Ft plusz Áfa áron tudjuk vállalni. Az ár tartalmaz egy debreceni helyszínre történő kiállást és az útiköltséget.
Sofőr és GPS bérlés.
 
Igény szerint a bérelt gépjárművekbe GPS navigációt helyezünk el, melynek kedvező napi díját a kölcsönzési díjon felül kell megfizetni. Napi ár: 600 Ft plusz Áfa-tól.
 
Megbízható, udvarias és rutinos sofő- reink biztosítani tudják Ügyfeleinknek a teljes kényelmet minimális plusz kiadással. Már 600.- Ft plusz Áfa/óra áron bérelhet sofőrt cégünktől.
 
11.) A gépjármű üzemképtelenségének esetére a bérbe adó kötelezettséget vállal arra, hogy a bérlő részére pótgépjárművet biztosít azzal, hogy a gépjármű tartózkodási helyére az igénybejelentést követő legkésőbb 8 órán belül a pótgépjárművet elindítja. (Erre tekintettel a pótgépjármű az út megtételéhez szükséges idő + legkésőbb 8 óra alatt ér a meghibásodott gépjármű helyére.) A bérbe adó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben ezen kötelezettségének nem tesz eleget, az aznapi + 1 nap bérleti díjat visszafizeti a bérlő részére.

12.) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a bérelt gépkocsi üzemképtelensége abból adódik, hogy a bérlő a gépkocsival saját hibája miatt karambolozott, a bérlő köteles megfizetni, mind a bérelt gépkocsi bérleti díját, mind pedig a pót gépkocsi bérleti díját a bérbe adó részére. Ugyanezen fizetési feltétel vonatkozik arra az esetre is, ha a bérelt gépkocsi műszaki hibáját a bérlő okozta. (Pl.: kenőanyag hiánya, szakszerűtlen vezetés, stb. miatt). Amennyiben a pót gépkocsit a fentiek szerint a bérlő hibája miatt kell biztosítani, a bérbe adó a pót gépkocsi bérleti díját garantálni nem tudja, azaz előállhat az eset, hogy a pót gépkocsi az eredeti gépkocsi bérleti díjánál magasabb bérleti díjjal kerül bérbeadásra. A bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a fenti esetekben a gépkocsik bérleti díján túl megtéríti a kiállás költségét is.

13.) A bérlő jogosult a vezető személyének meghatározására, azzal azonban, hogy a vezető által okozott károkért is a bérlő felel a fentiek szerint. A bérlő köteles gondoskodni arról, hogy a gépkocsi vezetésével általa megbízott személy a fenti szerződés előírásait betartsa. A bérbe adó fenntartja azon jogot, hogy amennyiben a bérlő által megbízott személy részéről nem látja biztosítva a gépkocsi biztonságos vezetését a bérlőtől másik gépkocsivezető kijelölését kérheti. A bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy 21. életévét be nem töltött személyt nem bíz meg a gépkocsi vezetésével.

14.) A bérlő köteles a gépkocsit a jó gazda gondosságával használni és kezelni, annak állagát megőrizni.
 
Suzuki Swift 2 (2006)
 
Szállítható személyek: 5 fő Csomagtér mérete: 213 liter
Suzuki SX4 (2006)
 
Szállítható személyek: 5 fő Csomagtér mérete: 270 liter
BMW 320 D (2004)
 
Szállítható személyek: 5 fő Csomagtér mérete: 440 liter
 
15.) A bérlő a gépkocsit másnak bérbe vagy kölcsön nem adhatja, csupán alkalmazottja részére engedheti át a gépkocsi vezetésének jogát.

16.) A gépjárművet tilos vontatásra, autóversenyzésre használni, abban állatot szállítani!

17.) Tilos a gépkocsit alkohol, gyógyszer vagy kábítószer befolyása alatt álló személy részére a vezetést átengedni!

18.) A bérbe adó a gépkocsit kenőanyaggal, és üzemanyaggal teljesen feltöltve, tartozékaival együtt adja át a bérlőnek, aki ugyanilyen állapotban köteles a gépjárművet visszaszolgáltatni, tartozékaival együtt. (szerszámok, emelő). Amennyiben a gépkocsiban olajat kell cserélni a bérbe adót az olajcsere időpontja előtt 500 km-rel értesíteni kell. Következő olajcsere a szerződésben szerepel.

19.) Amennyiben a bérlő a gépkocsit a továbbiakban is igénybe kívánja venni, ezen szándékát legkésőbb a bérleti szerződés lejárata előtt 3 nappal írásban köteles a bérbe adó tudomására hozni. A bérbe adó a bérleti szerződés meghosszabbítására nem köteles.

20.) Személyi sérülés vagy 15 000,- Ft-ot meghaladó anyagi kárral járó baleset esetén a bérlő köteles rendőrségi intézkedést kérni – felelősségétől függetlenül és az erről szóló igazoló lapot a bérbe adónak köteles bemutatni. Külföldön minden esetben rendőri intézkedést kell kérni.

21.) A bérlő a szerződés aláírásával igazolja, hogy a gépkocsi üzemanyagszintjét, a világítások működőképességét ellenőrizte, kötelező tartozékait átvette, a fékpróbát elvégezte.
<< Előző oldal < Lapozás > Következő oldal >>